Welkom 

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.bouwbuur.nl. In deze disclaimer leggen wij uit hoe de informatievoorziening op de website plaatsvindt, wat de eventuele gevolgen zijn van informatie die niet correct op de website wordt weergegeven en hoe je om dient te gaan met onze intellectuele eigendomsrechten.  

Toepasselijkheid 

Door de website en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Gebruik van de website  

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Wij geven geen garantie dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het gebruik van de website geschiedt volledig voor eigen risico. 

Informatie van derden 

De informatievoorziening op de website wordt uitgevoerd door derde partijen, namelijk de projectbeheerders. Daar hebben wij geen controle over en wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die informatie.  

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Bouwbuur zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendommen. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicatie en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bouwbuur daar vooral schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

Geen aansprakelijkheid 

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door verlies van omzet, beschadiging of verlies van gegevens, onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor enige andere commerciële schade of enig ander commercieel verlies dat het gevolg is van of verband houdt met het gebruiken of onvermogen tot het gebruiken van Bouwbuur, door welke oorzaak dan ook, ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd en zelfs niet als wij op de hoogte zijn gesteld van het risico van deze schade, indien en voor zover de wet niet anders bepaalt. 

Klachten 

Als je een klacht hebt over de informatie op de website dan horen wij dat graag. Je kunt hiervoor een bericht sturen naar info@bouwbuur.nl. Betreft het een klacht over informatie die geplaatst is door een gebruiker van Bouwbuur (Project/Update) dan kan rechtstreeks contact met de betreffende partij worden opgenomen. 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan melding te maken.  

We horen graag wat je van de werking van dit portaal vindt.