Privacyverklaring Bouwbuur

Bouwbuur
Tinweg 4
8471 XK Wolvega
KVK: 85276243

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Bouwbuur BV. Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt. Hierbij houdt Bouwbuur zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen zijn gegevens over jouw bezoek aan onze website (inclusief cookies, en de gegevens die u invoert bij het contactformulier). De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht. De gegevens verzamelen wij ter identificatie en het kunnen uitvoeren van onze overeenkomst, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en/of diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Onderstaand vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam
 • Internetbrowser en apparaat type


Om een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Bouwbuur voornoemde gegevens van jou nodig heeft. De verstrekking van jouw persoonsgegevens door jou aan Bouwbuur is een wettelijke voorwaarde om een overeenkomst met Bouwbuur te sluiten. Wanneer je de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Bouwbuur aan te gaan. Bouwbuur verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en release notes.
 • Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
 • Bouwbuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of Bouwbuur haar bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op jouw privacy minimaal is.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bouwbuur verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en de diensten van Bouwbuur. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als je jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken jou vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Bouwbuur ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat je onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij jouw herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Google Analytics

Bouwbuur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bouwbuur heeft hier geen invloed op. Bouwbuur heeft Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kun je via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. Je kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt je de handleiding en instellingen van jouw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die je invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van enkele maanden en in elk geval zo lang onze overeenkomst duurt. Je kunt Bouwbuur op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. Bouwbuur kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Bouwbuur verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Bouwbuur bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Dit zijn partijen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten (leveranciers, bezorgdiensten, postverwerkers, etc.)

Bouwbuur waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel. Wij verkopen, verspreiden of leasen jouw persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Bouwbuur hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Bouwbuur zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Bouwbuur gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens die je via de website invoert, versleuteld via een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Bouwbuur of die van een derde partij waarmee wij samenwerken.

Inzicht in gegevens, correctie en verwijdering

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Bouwbuur van jou heeft. Je mag ons te allen tijde inzage verzoeken in de door ons van jou opgeslagen persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heb je het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door jou worden gewijzigd. Indien je bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om je hiervoor af te melden.

Klachtenregeling 

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar info@bouwbuur.nl

 


We horen graag wat je van de werking van dit portaal vindt.